หน้าหลัก » LED » LED ติดผนัง » CED01005

CED01005 - LED ติดผนัง

CED01005 LED ติดผนัง
Lamp Source:LED
Lamp Type:LED
Remark:DC 350mA
Watt:1W
Installation:Wall light
Cut-Out:Ø37mm
Material:Aluminum
Light Color:Red/Green/Blue
  • LED

Lighting Distribution Curve

Lighting Diagram

  • CED01005 LED ติดผนัง
Back to Top

สินค้าโดยไมครอน