หน้าหลัก » โซล่าเซลล์ » โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ » MC-SL2X50

MC-SL2X50 - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

MC-SL2X50 โคมไฟถนนโซล่าเซลล์
Power:100Watt
Installation:Control charts and turned off automatically
Material:Steel Aluminium
Bulb type:Dry Battery 12V. 400Ah.
Solar Panel:2PCS LED
Lumens:13,000lm
Chips:Epstar

Lighting Distribution Curve

Lighting Diagram

  • MC-SL2X50 โคมไฟถนนโซล่าเซลล์
Back to Top

สินค้าโดยไมครอน