Home » About Micron » ข่าว และ โปรโมชั่น » ชุด Rapid Antigen Test ของ SD Biosensor

ชุด Rapid Antigen Test ของ SD Biosensor

ข้อดีของชุดตรวจ Antigen Standard Q Ag Test

 • ได้รับการแนะนำให้ใช้จากองค์การอนามัยโลก (W.H.O)
 • ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทางการแพทย์ วิจัยโดย คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล
 • ได้รับการไว้วางใจให้ใช้จากสถาบัณของรัฐ / โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เช่น
 • รพ ศิริราช                                                 
 • รพ แพทย์ และ รพ จังหวัด
 • รพ ศิริราชปิยราชการุณย์                         
 • รพ จุฬาภรณ์
 • รพ พระมงกุฎ                                           
 • รพ เอกชนในเครือ รพ กรุงเทพ
 • รพ เอกชนในเครือรามคำแหง                           
 • กรมแพทย์หลวง
 • WHO สาขาไทยแลนด์                           
 • ใช้ในโครงการตรวจคัดกรอง การตรวจคัดกรองทั่วไป
Back to Top

สินค้าโดยไมครอน